Aktivnost Sprememba podatkov za odmero NUSZ

V primeru nastanka spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine je potrebno zaradi pravilne izstavitve obračuna NUSZ, nastalo spremembo ustrezno evidentirati tudi na občini.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina.

Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere NUSZ

 
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
POVRATNE INFORMACIJE