Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Storitve občin: Nadomestilo za uporabo stavbenga zemljišča (NUSZ)

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo, območje katerega določi občina. Nadomestilo se plačuje od površine nezazidanega zemljišča ali od stanovanjske oz. poslovne površine objekta.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina.

Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine. Praviloma je to lastnik, lahko pa je tudi najemnik.

IZBIRA OBČINE

Pred oddajo vlogo preverite, katera občina je pristojna za reševanje vaše vloge, saj boste na ta način zagotovili, da se bo vaša vloga pričela reševati v najkrajšem možnem času. Vlogo se odda na občino, v kateri se nahaja nepremičnina.

Če željene občine ni v seznamu prejemnikov, se prosim obrnite neposredno na občino. Kontaktni podatki občin so na voljo na povezavi.

Vloga za spremembo lastništva ali uporabnika nepremičnine za napoved odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

V primeru nastanka spremembe lastništva ali uporabnika nepremičnine je potrebno zaradi pravilne izstavitve obračuna NUSZ, nastalo spremembo ustrezno evidentirati tudi na občini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občana, ki je kupil novo stanovanje ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Vloga se poda v primeru oprostitev določenih z Zakonom o stavbnih zemljiščih in sicer se plačila nadomestila oprostijo tudi občani, ki so upravičeni do prejemnja denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Naslovnik vloge bo osebne podatke, ki jih boste navedli v svoji vlogi, obdeloval za namene izvedbe postopka oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih. Več o tem si lahko preberete na spletni strani naslovnika vloge.

POVRATNE INFORMACIJE