Aktivnost Soglasje za uporabo nepremičnine občine ob prireditvi

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in / ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za uporabo le-tega pridobiti soglasje občine.

Vlogo je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred predvidenim datumom izvedbe prireditve.

Vloga za izdajo soglasja lastnika zemljišča ob prireditvi

 
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
POVRATNE INFORMACIJE