Aktivnost Odmera komunalnega prispevka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor/lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali investitor/lastnik, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Višino komunalnega prispevka odmeri občina z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku

 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.