Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravna pomoč: Uveljavljanje zahtevkov pred sodiščem

Ali ste se znašli v sodnem postopku? Na spodnjem seznamu izberite tistega, ki vas zanima in se seznanite z njim – kako se postopek začne, kdo so udeleženci v postopku in druge značilnosti posameznega postopka.

Z vložitvijo tožbe ali predloga pred pristojnim sodiščem lahko v pravdnem postopku, sporu majhne vrednosti, delovnem, socialnem, upravnem sporu uveljavljate svoje pravice, v izvršbi pa dosežete prisilno izvršitev svojih terjatev.

Pravdni postopek

V pravdnem postopku sodišče odloča o sporih med strankami. Sporna vprašanja se lahko dotikajo različnih področij: plačila odškodnine, plačila obveznosti po pogodbi, izročitve stvari, izselitve, lastništva nepremičnine itd.
Več o postopku

Plačilni nalog in spor majhne vrednosti

V Sloveniji in EU lahko spore, ki ne presegajo določene vrednosti, rešujete v različnih postopkih pred sodiščem. Izbira postopka je odvisna od več dejavnikov.

Več o postopku

Izvršba - izterjava dolga po sodni poti

Ko vam nekdo ne želi prostovoljno plačati dolga ali izpolniti drugih obveznosti, lahko to izterjate po sodni poti – z izvršbo.

Več o postopku

Vpis v zemljiško knjigo

V tem postopku sodišče odloča o vpisu pravic na nepremičninah v zemljiški knjigi.

Več o postopku

Ločitev (razveza zakonske zveze)

Za razvezo zakonske zveze oziroma ločitev se lahko zakonca odločita sporazumno ali pa predlog za razvezo vloži eden od njiju. Če imata zakonca skupne mladoletne otroke, se v postopku odloči tudi o njihovem varstvu in vzgoji, preživljanju in stikih.

Več o postopku

Dedovanje

V zapuščinskem postopku ugotovi sodišče, kdo so pokojnikovi dediči, katero premoženje sestavlja njegovo zapuščino in katere dele zapuščine prejmejo dediči in druge osebe.

Več o postopku

Osebni stečaj

Osebni stečaj je postopek t. i. generalne izvršbe nad dolžnikovim premoženjem. Glavni cilj postopka osebnega stečaja je, da se v njem proda vse dolžnikovo premoženje, ki ga je dovoljeno prodati. Proda se premoženje, ki ga ima dolžnik ob začetku postopka kot tudi tisto, ki ga pridobi med samim postopkom (stečajna masa). Iz tako dobljenih sredstev se v enakih deležih poplačajo upniki. V delu obveznosti, kjer upnikov ni mogoče poplačati, lahko dolžnik doseže odpust obveznosti.

Več o postopku

Delovni spor

Delovno sodišče odloča v sporih med delavci in delodajalci, ki izhajajo iz delovnega razmerja, zaposlovanja, opravljanja dela mlajših oseb, kadrovskih štipendij, pripravništev in drugih odnosov.

Več o postopku

Socialni spor

Socialni spor se odvija pred socialnim sodiščem, ko se stranka ne strinja z dokončnimi odločitvami pristojnih organov glede pravic iz socialnega varstva.

Več o postopku

Upravni spor

Upravni spor je sodni postopek zoper Republiko Slovenijo, občino ali nosilca javnih pooblastil, ki ga sproži stranka, ki ni zadovoljna z odločbo, izdano v upravnem postopku.

Več o postopku

Za priče

Kot priča ste poklicani na sodišče, da poveste kar veste o določenem dogodku in s tem sodišču pomagate pri reševanju določene zadeve.

Več o vlogi priče

POVRATNE INFORMACIJE