Pogosto vprašanje

V:
Kdo izplačuje odškodnino?
O:
Komisija v svojem sklepu prizna pravico do odškodnine, izplača pa jo Slovenski državni holding, d. d., na podlagi njihove odločbe o višini odškodnine na podlagi Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/2011). Odškodnina se izplača v gotovini v enkratnem znesku in je omejena do višine 8.345,85 EUR.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno