Pogosto vprašanje

V:
Kateri tujci so upravičeni do brezplačne pravne pomoči?
O:
Pod enakimi pogoji, kot državljani Republike Slovenije, so do brezplačne pravne pomoči upravičene osebe, ki v času vložitve prošnje za njeno dodelitev prebivajo v RS na podlagi dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje v RS, osebe brez državljanstva, ki zakonito prebivajo v RS, ter osebe, ki zakonito prebivajo v drugi državi članici Evropske unije. Drugi tujci so do brezplačne pravne pomoči upravičeni pod pogojem vzajemnosti ali v primerih, določenih z mednarodnimi pogodbami.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno