Pogosto vprašanje

V:
Kateri datum vpišejo osebe odgovorne za javna naročila kot datum nastopa funkcije oziroma dela?
O:
Oseba za javno naročilo je, recimo, v letu 2019 sodelovala v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik ga je s sklepom imenoval v strokovno komisijo 5. 6. 2019, zato ga je naročnik prijavil komisiji kot zavezanca na isti datum.

Oseba za javno naročilo je tako dolžna do 31. 1. 2020 izpolniti obrazec za prijavo premoženjskega stanja ob nastopu funkcije oziroma dela in kot datum nastopa dela navesti 5. 6. 2019, na isti dan pa je dolžan tudi v celoti popisati svoje premoženjsko stanje in na koncu prijave tudi pravilno izpolniti datum na katerega se nanaša premoženjsko stanje, v konkretnem primeru 5. 6. 2019.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno