Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Orožje: Prenos, vnos, iznos ali promet orožja ali streliva na zunanjih mejah EU

Čez državno mejo lahko prenašate samo orožje in strelivo tiste vrste, ki se sme nabavljati in imeti v posesti v Sloveniji. Prenos orožja prek državne meje je možen le na podlagi veljavne orožne listine. Za prenos zračnega orožja, lokov samostrelov itd. ni treba imeti posebnega dovoljenja.

Prenos orožja ali streliva čez državno mejo je možen samo na mednarodnih mejnih prehodih, na mejnih prehodih za meddržavni in obmejni promet pa le, če je tako določeno z mednarodno pogodbo. Ob vstopu v Republiko Slovenijo morate orožje in strelivo takoj priglasiti in pokazati orožno listino organu, ki opravlja mejno kontrolo (mejna policija).

Osebi, ki ne priglasi orožja, mejna policija zaseže orožje, strelivo in listine. Takšna pravila prenosa orožja prek državne meje pa ne veljajo za vnos orožja na ozemlje druge države. V večini držav je režim vnosa orožja pogojen s posebnim dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ države, kamor vnašate orožje, zato še pred nameravanim potovanjem z orožjem v drugo državo preverite pogoje za vnos orožja pri pristojnih organih države, kamor potujete, in pri pristojnih organih držav, prek katerih potujete. Informacije boste najlažje našli na tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Sloveniji.


Tujci in državljani članic Evropske unije s prebivališčem izven Evropske unije, ki prihajajo na lov ali strelska tekmovanja, lahko prenašajo orožje ali strelivo čez državno mejo, ko pridobijo dovoljenje za vnos in iznos orožja, ki ga izda organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. Dovoljenje se izda pod pogojem, da oseba:

  • predloži veljavno orožno listino, ki jo je izdal organ države, kjer ima bivališče, oziroma potrdilo tega organa, da za orožje v matični državi ne potrebuje orožne listine,i
  • izkaže upravičen razlog za prenos orožja ali streliva (potrdilo o strelskem tekmovanju, vabilo na lov ipd.),
  • predloži soglasje za prenos orožja preko ozemlja držav članic Evropske unije.


Če za lovsko ali športno orožje oziroma strelivo iz prejšnjega odstavka ni izdano dovoljenje za vnos in iznos od pristojnega organa, ga lahko pod enakimi pogoji izda organ, ki opravlja mejno kontrolo.


Za izdajo tega dovoljenja in dovoljenja za vnos in tranzit orožja ter streliva preko ozemlja Republike Slovenije v druge članice Evropske unije pa mora oseba predložiti tudi privolitve oziroma dovoljenja vseh držav, prek katerih potuje.


Posameznik, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma državi članici Evropske unije, orožje ali strelivo pa želi iz nje iznesti v državo, ki ni članica Evropske unije, vloži vlogo za izdajo dovoljenja za nabavo in iznos orožja ali streliva pri upravni enoti, ki je pristojna za prodajalca.


Osebe, ki opravljajo uvoz, izvoz ali tranzit orožja preko državne meje, so dolžne organu, ki opravlja mejno kontrolo, predložiti dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit orožja s specifikacijo, ki omogoča identifikacijo orožja, s katerim se vrši promet, v kolikor ta ni točno navedena v dovoljenju.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE