Aktivnost Dovoljenje za zbiranje orožja

Orožje lahko zbira oseba, ki ima dovoljenje za zbiranje orožja.

Dovoljenje za zbiranje orožja dovoljuje osebi zbiranje orožja brez pravice nošenja in se izda s trajno veljavnostjo.

Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja

 
Dovoljenje za zbiranje izključno hladnega orožja se izda osebi, pri kateri ni zadržkov javnega reda, je zanesljiva in izpolnjuje pogoje za hrambo orožja.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Posamezniku se izda dovoljenje za zbiranje orožja kategorij B in C ter za orožje iz 1. do 5. točke kategorije D v skladu s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz dovoljenja in ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  • je dopolnil 18 let,
  • ni zadržkov javnega reda,
  • je zanesljiv,
  • ima upravičen razlog za izdajo orožne listine,
  • ima opravljen zdravniški pregled,
  • je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem.


Vsak posamezni pogoj je podrobneje opredeljen v Zakonu o orožju (15.-19. člen).


Ne glede na navedeno se dovoljenja za zbiranje orožja ne izda osebi, ki je uveljavila pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.


Posameznik lahko zbira posamezno orožje kategorij B, C in D, izjemoma pa tudi drugo kratkocevno in dolgocevno strelno orožje s posamičnim polnjenjem, repetirnim mehanizmom, polavtomatsko in avtomatsko orožje ter hladno orožje iz kategorije A. Orožje kategorije A lahko zbira le, če se lahko na podlagi znanih dejstev ugotovi, da se ne izdeluje več in da ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija ali če je trajno onesposobljeno. Orožje kategorije A, za katerega je ugotovljeno, da se ne izdeluje več in ga ne uporabljajo obrambne sile ali policija, in strelivo za takšno orožje, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, uvrsti na seznam orožja iz kategorije A, ki ga je dovoljeno zbirati, in je za ta namen posameznikom, pravnim osebam in podjetnikom promet, nabava in posest pod pogoji tega zakona dovoljena. Orožje in strelivo kategorije A je prepovedano nositi in uporabljati kot orožje.


Izjemoma je tako orožje dovoljeno uporabiti na primernem strelišču v znanstvene ali raziskovalne namene, vendar le z dovoljenjem pristojnega organa. Na podlagi dovoljenja za zbiranje lahko dobite dovoljenje za nabavo posameznega kosa orožja, ki ga želite imeti v zbirki.

pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE