Pogosto vprašanje

V:
Ali je potrebno pri nabavi orožja v državi članici Evropske unije navesti prodajalca že pri oddajanju vloge za izdajo predhodne privolitve za nabavo orožja?
O:
Pri nabavi orožja v državi članici Evropske unije je potrebno navesti prodajalca že pri oddajanju vloge za izdajo predhodne privolitve za nabavo orožja. Slednje izhaja že iz samega obrazca privolitve
POVRATNE INFORMACIJE