Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Kot darilo sem dobil zračno puško. Ali je potrebno posebej prijaviti tudi tovrstno orožje?
O:
Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o orožju je potrebno prijaviti oziroma registrirati samo določene vrste zračnega orožja, in sicer:
posamezniki, ki že posedujejo orožje iz kategorije D (zračno orožje), pri katerem je kinetična energija izstrelka na ustju cevi višja kot 20 J ali hitrost izstrelka na ustju cevi 200 m/s ali več, morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona pri pristojnem organu podati vlogo za pridobitev priglasitvenega lista. Pristojni organ izda priglasitveni list, če pri posamezniku ne obstajajo zadržki. Iz navedenega sledi: če posedujete zračno orožje, ki nima takšne moči, vam potem za to orožje ni potrebno pridobiti nobene listine oziroma vam orožja ni potrebno prijavljati.

POVRATNE INFORMACIJE