Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Obramba in zaščita: Sodelovanje državljanov v Civilni zaščiti

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč.

Pripadnik Civilne zaščite je državljan, ki je razporejen v Civilno zaščito na podlagi z zakonom določene državljanske dolžnosti. Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z 18. letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske) starosti.

Sile za zaščito reševanje in pomoč se glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov delijo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne.

Prostovoljne enote in reševalne službe se organizirajo po načelu prostovoljnosti pri nevladnih, zlasti humanitarnih organizacijah.

Poklicne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč se kot samostojne enote oziroma službe organizirajo po načelu poklicnega opravljanja nalog

Dolžnostne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti, kot enote in službe civilne zaščite.


Pripadnik Civilne zaščite, ki na podlagi prostovoljne odločitve s pristojnim ustanoviteljem organov vodenja, enot ali služb Civilne zaščite sklene pogodbo o službi v Civilni zaščiti, pridobi status pogodbenega pripadnika Civilne zaščite.


Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi, prostovoljnimi oziroma drugimi reševalnimi službami, praviloma organizirajo enote ter službe in imenujejo organi Civilne zaščite:

 • enote za prvo pomoč,
 • enote za prvo veterinarsko pomoč,
 • tehnične reševalne enote,
 • enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
 • enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
 • enote za uporabo zaklonišč,
 • služba za proženje snežnih plazov,
 • službe za podporo,
 • poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite,
 • poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki,
 • informacijski centri,
 • logistični centri,
 • druge enote in službe.


Enote in službe Civilne zaščite organizirajo država, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije skladno z merili za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite.

POVRATNE INFORMACIJE