Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Obramba in zaščita: Pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Pogoji za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske in obveznosti njenih pripadnikov.

Rezervni sestavi Slovenske vojske se lahko prostovoljno pridružite polnoletni državljani Republike Slovenije brez dvojnega državljanstva.

Vloga za sklenitev pogodbe o pogodbenem opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske

Slovenski državljan, star najmanj 18 let se lahko prostovoljno odloči za sklenitev pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske. Temeljna obveznost posameznika v rezervni sestavi je urjenje in usposabljanje za opravljanje vojaške službe v izrednem ali vojnem stanju, lahko pa so vpoklicani za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah in sodelovanje v mirovnih operacijah v tujini.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Kandidati morate za sprejem v rezervno sestavo Slovenske vojske (SV) izpolnjevati naslednje pogoje:


  • ste državljani Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
  • stari ste od 18 do 45 let, častniki do 55,
  • ste zdravstveno sposobni za vojaško službo,
  • za dolžnost vojaka imate vsaj srednjo poklicno šolo, za podčastnika vsaj srednjo šolo in za častnika najmanj visoko strokovno šolo,
  • niste na delu, usposabljanju ali šolanju v tujini za dlje kot 3 mesece,
  • nimate sklenjene pogodbe o prostovoljni službi v pomožni policiji,
  • niste razporejeni na dolžnost v sistem zaščite, reševanja in pomoči,
  • niste bili kaznovani in se strinjate z varnostnim preverjanjem.


Če izpolnjujete splošne pogoje in za vas ni bil ugotovljen varnostni zadržek, vas napotimo na preverjanje gibalnih sposobnosti in zdravniški pregled, kjer ocenimo zdravstveno sposobnost za vojaško službo. O primernosti kandidatov odloča komisija, ki jo imenuje minister za obrambo.


Pogodbo o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi SV sklenete za najmanj 5 let in jo lahko tudi podaljšate. Moški in ženske lahko v rezervni sestavi SV sodelujete do konca koledarskega leta, v katerem dopolnite 50 let, če ste vojaki ali podčastniki, oziroma 60 let, če ste častniki.


Temeljna obveznost pogodbenih pripadnikov SV je usposabljanje za opravljanje vojaške službe v izrednem ali vojnem stanju, lahko pa ste vpoklicani tudi za pomoč ob naravnih ali drugih nesrečah in za sodelovanje v mednarodnih operacijah oziroma misijah v tujini.


Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani Slovenske vojske.

POVRATNE INFORMACIJE