Aktivnost Prijava kršitev Zdravstvenemu inšpektoratu

Pristojnosti inšpektorata:

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije:

1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju nalezljivih bolezni,

2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene,

3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad proizvodnjo in prometom materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili, in njihove uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živili za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene,

4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad pitno vodo,

5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad omejevanjem porabe alkohola, kozmetičnimi proizvodi, varnostjo igrač, tobačnimi izdelki in omejevanjem njihove porabe, kopalnimi vodami, minimalnimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskim stanjem začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah,

6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad splošno varnostjo proizvodov v pristojnosti ministrstva, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter drugih predpisov z delovnega področja ministrstva.

Prijava kršitve Zdravstvenemu inšpektoratu RS

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Zdravstvenemu inšpektoratu RS

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Zdravstvenemu inšpektoratu RS tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (76):

Da

Ne

Delno