Aktivnost Prijava kršitev Inšpektoratu RS za obrambo

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS obrambo

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za obrambo

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za obrambo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo:

  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na obrambnem področju,
  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona, ki ureja tajne podatke, ter predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, v delu, ki se nanašajo na obrambno področje.
POVRATNE INFORMACIJE