Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Podpisana prijava kršitve Tržnemu inšpektoratu RS

Vlogo oddajate z uporabo svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). S tem imate omogočeno, da vlogo shranite v svoj predal na eUpravi.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Anonimna prijava kršitve Tržnemu inšpektoratu RS

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Tržnemu inšpektoratu RS tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Tržni inšpektorat Republike Slovenije:

  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, med drugim na področjih varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih in sorodnih pravic, potrošniškega kreditiranja in uporabe slovenskega jezika ter varnosti in označevanja proizvodov v pristojnosti ministrstva.
POVRATNE INFORMACIJE