Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Tržnemu inšpektoratu

Predmet inšpekcijskega postopka je nadzor nad spoštovanjem predpisov iz pristojnosti Tržnega inšpektorata. Prijave in pobude se obravnavajo v skladu z zakonskimi pristojnostmi. Ker gre v inšpekcijskih postopkih za varovanje javne koristi, se vsi postopki začnejo po uradni dolžnosti.

Tržni inšpektorat je pristojen za nadzor spoštovanja predpisov z različnih področij, med drugim varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih in sorodnih pravic, potrošniškega kreditiranja in uporabe slovenskega jezika. Na tehničnem področju pa je pristojen za nadzor skladnosti proizvodov na trgu z vidika splošne varnosti proizvodov ter, na primer, varnosti električne opreme, gradbenih proizvodov, strojev in osebne varovalne opreme.

Podpisana prijava kršitve Tržnemu inšpektoratu

Vlogo oddajate z uporabo svoje e-identitete (digitalno potrdilo ali smsPASS). S tem imate omogočeno, da vlogo shranite v svoj predal na eUpravi.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Prijava kršitve Tržnemu inšpektoratu brez uporabe e-identitete

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Tržnemu inšpektoratu RS tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

V primeru razmerja med poslovnimi subjekti ali med fizičnimi osebami Tržni inšpektorat ni pristojen za ukrepanje. Z vidika varstva pravic je pristojen za razmerja med podjetjem in potrošnikom kot fizično osebo, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Glede na določila Zakona o inšpekcijskem nadzoru prijavitelj nima položaja stranke v inšpekcijskih postopkih, ima pa pravico, da ga inšpektor obvesti o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora, če to v svoji pobudi zahteva in predloži tudi ustrezne kontaktne podatke.

POVRATNE INFORMACIJE