Aktivnost Prijava kršitev Pomorski inšpekciji

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.


Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Pomorski inšpekciji

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Pomorski inšpekciji

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Pomorski inšpekciji tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo:

 • opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture,

 • opravlja nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda,

 • opravlja nadzor nad varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti,

 • opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju morskega prometa in pristaniške infrastrukture,

 • opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.