Aktivnost Prijava kršitev Inšpektoratu RS za notranje zadeve

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za notranje zadeve

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za notranje zadeve

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za notranje zadeve tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področij zasebnega varovanja, fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, detektivske dejavnosti, tajnih podatkov, varnosti na smučiščih, orožja, eksplozivov in pirotehnike ter volilne in referendumske kampanje.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno