Aktivnost Prijava kršitev Inšpektoratu RS za nadzor proračuna

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Uradu na nadzor proračuna RS

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Uradu RS za nadzor proračuna

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Uradu RS za nadzor proračuna tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna med drugim opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem porabe sredstev iz državnega proračuna.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno