Aktivnost Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kulturo in medije

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Inšpektorji opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora z namenom varovanja javnega interesa ter interesov pravnih in fizičnih oseb, svoje naloge pa morajo opravljati tako, da pri izvrševanju svojih pooblastil posegajo v delovanje pravnih in fizičnih oseb le v obsegu, ki je nujen za zagotovitev učinkovitega inšpekcijskega nadzora.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS kulturo in medije

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za kulturo in medije

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za kulturo in medije tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije:

  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, medije in avdiovizualno kulturo, knjižnice in obvezni izvod publikacij,

  • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad uresničevanjem javnega interesa na področju kulture, javno rabo slovenščine, volilno in referendumsko kampanjo v medijih ter nad izvajanjem določb zakona, ki ureja Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno