Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Inšpektorat RS za infrastrukturo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij železniškega prometa, cestnega prometa, prometne infrastrukture za navedeni vrsti prometa, žičniških naprav in varnosti na smučiščih.

Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo:

 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste kopenskega prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo delovni čas in obvezne počitke mobilnih delavcev ter uporabo zapisovalne opreme v cestnih prevozih,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste kopenskega prometa,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad področjem energije v skladu z določili zakona, ki ureja energijo, in podzakonskih aktov, izdanih na podlagi tega zakona ter drugih zakonov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje nadzora,
 • opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad določili zakona, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za infrastrukturo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za infrastrukturo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno
POVRATNE INFORMACIJE