Aktivnost Prijava kršitev Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je neodvisen organ, ki ureja in nadzira trg elektronskih komunikacij, upravlja in nadzira radiofrekvenčni spekter v Sloveniji, opravlja naloge na področju radijskih in televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev in storitev železniškega prometa v Sloveniji.

Prijava kršitve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Poslanstvo agencije je spodbujanje konkurence, zagotavljanje enakopravnega delovanja operaterjev elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, izvajalcev poštnih storitev ter prevoznih storitev v železniškem prometu, upravljanje radiofrekvenčnega spektra in številskega prostora, nadzorovanje vsebin radijskih in televizijskih programov ter varovanje pravic uporabnikov tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji.

Pristojnosti agencije po posameznih področjih njenega delovanja so podrobneje predstavljene na njeni spletni strani www.akos-rs.si

POVRATNE INFORMACIJE