Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Prijava kršitev Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetijskih zemljišč, delovanja agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina.

Opravlja tudi:

 • kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 • nadzor na področju gozdarstva, lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst in sladkovodnega ter morskega ribištva;
 • nadzor na področju kakovosti, označevanja in varnosti vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, na področju identifikacije in registracije živali, nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih središč, delovanjem javnih služb v kmetijstvu in na področju dobre kmetijske prakse;
 • nadzor nad prometom z organskimi in mineralnimi gnojili in njihovo uporabo ter nad prometom s sredstvi za izboljšanje tal in njihovo uporabo na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi;
 • nadzor nad uporabo biološko razgradljivih odpadkov, varstvo voda in kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov ter soobstoj gensko spremenjenih kmetijskih rastlin.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno
POVRATNE INFORMACIJE