Aktivnost Prijava kršitev Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke

Farmacevtski inšpektorji Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) izvajajo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o zdravilih ter na podlagi zakonov, ki urejajo medicinske pripomočke, preskrbo s krvjo, kakovost in varnost človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje in proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami v delu, ki se nanaša na prepovedane droge skupine II in III, ki so zdravila.

Prijava kršitve Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Anonimna prijava kršitve Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Farmacevtska inšpekcija na podlagi omenjenih predpisov med drugim:

 • izvaja nadzor nad izvajanjem dobre klinične prakse, dejavnosti preskrbe s krvjo, tkivi in celicami ter izvaja farmakovigilančne inšpekcije,

 • izvaja nadzor proizvodnje, prometa in posredništva v prometu zdravil in učinkovin,

 • izdaja in odvzema GMP in GDP certifikate za zdravila in učinkovine,

 • izvaja GMP/GDP inšpekcije v tretjih državah,

 • ugotavlja in preverja izpolnjevanje pogojev dejavnosti proizvodnje zdravil in učinkovin v RS ter dejavnosti prometa z zdravili in učinkovinami na debelo v RS,

 • izvaja nadzor nad cenami zdravil pri ponudnikih in naročnikih zdravil,

 • izvaja nadzor nad oglaševanjem zdravil,

 • preverja pogoje dejavnosti proizvodnje medicinskih pripomočkov, dejavnosti prometa na debelo z medicinskimi pripomočki, dejavnosti prometa na drobno z medicinskimi pripomočki v specializirani prodajalni,

 • vodi in odloča v postopku o prekrških z delovnega področja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (8):

Da

Ne

Delno