Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

IMPLEMENTACIJA RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA: Zagotavljanje pravne pomoč ribičem na podlagi 21. člena ZUVRAS

Postopek zagotavljanja pravne pomoči ribičem je določen z Uredbo o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem.

Če ste imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in je zoper vas pred organi Republike Hrvaške, kljub opravljanju ribolova v morju, ki je (v skladu z arbitražno razsodbo) pod suverenostjo Republike Slovenije, uveden prekrškovni ali kazenski postopek, ste upravičeni do pravne pomoči.

Stroške, ki nastanejo v zvezi s pravno pomočjo in s temi postopki, krije Republika Slovenija.

Organ, pristojen za zagotovitev pravne pomoči je ministrstvo, pristojno za ribištvo.

Postopek zagotavljanja pravne pomoči ribičem je določen z Uredbo o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem.


Z uredbo se ureja pravna pomoč ribičem, ki bodo obravnavani s strani organov Republike Hrvaške v morju Republike Slovenije pri opravljanju dejavnosti gospodarskega ribolova.

Ribiči se bodo za pomoč obrnili na odvetnika takoj oz. čim prej, odvetniki pa jim bodo nudili takojšnjo pomoč. Te odvetnike bo vnaprej izbralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Pravna pomoč zajema kritje stroškov odvetnika in postopka, morebitnih varščin, glob ter denarnih kazni. Je pa dolžnost ribiča, da v teh postopkih aktivno sodeluje.

Republika Slovenija bo krila te stroške v vseh postopkih, torej tako pred organi in sodišči Republike Hrvaške kot tudi pred mednarodnimi sodišči.

POVRATNE INFORMACIJE