Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

IMPLEMENTACIJA RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA: Nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 11. člena ZUVRAS

Kot upravičenec imate pravico do enkratnega nadomestila zaradi izjemnih okoliščin kot posledica razsodbe arbitražnega sodišča.

Vloga za nadomestilo zaradi izjemnih okoliščin na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 11. člena ZUVRAS

Vloga za uveljavitev nadomestila v primerih zmanjšanja površin iz razloga, da le-te niso več del RS, ali so pod določenim pragom, ki omogoča izvajanje ukrepov kmetijske poltike v RS, ali pa v primerih zmanjšanja obsega plačil za ukrepe kmetijske politike na živali.
Možni načini oddaje:
  • po pošti

Pravico do enkratnega nadomestila zaradi izjemnih okoliščin imate v primerih:

  • če ste na podlagi zbirne vloge za leto 2017 upravičeni do izplačil za izvajanje ukrepov kmetijske politike za površine, ki na podlagi razsodbe niso več del ozemlja RS. Nadomestilo na površino se dodeli v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, in sicer v višini do petkratnika sredstev, do katerih ste upravičeni za posamezne ukrepe kmetijske politike na površino na podlagi zbirne vloge za leto 2017, in je sorazmerno glede na površino (po posameznih ukrepih), ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja RS,

  • če imate zaradi razsodbe obseg površin, ki na podlagi razsodbe ostanejo del ozemlja Republike Slovenije, pod pragom, ki omogoča uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v Republiki Sloveniji. Nadomestilo se dodeli v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, in sicer v višini do petkratnika sredstev, do katerih ste upravičeni za posamezne ukrepe kmetijske politike na površino na podlagi zbirne vloge za leto 2017,

  • če ste zaradi razsodbe upravičeni do manjšega obsega plačil za ukrepe kmetijske politike na živali. Nadomestilo se dodeli v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, in sicer v višini do petkratnika sredstev, ki jih prejmete za posamezne ukrepe kmetijske politike za tiste živali, za katere ste na podlagi zbirne vloge za leto 2017 prejeli sredstva in zanje zaradi razsodbe ne boste več upravičeni.

POVRATNE INFORMACIJE