Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

IMPLEMENTACIJA RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA: Podaljšanje obstoječih zakupnih pogodb na podlagi 7. člena ZUVRAS

Veljavne zakupne pogodbe Sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) za zemljišča, ki na podlagi razsodbe niso več del ozemlja Republike Slovenije in so v lasti Republike Slovenije, se podaljšajo do 31. decembra 2047 dosedanjim zakupnikom z možnostjo podaljšanja, razen če dosedanji zakupnik ne podpiše aneksa k pogodbi v enem letu od začetka uporabe ZUVRAS.

Veljavne zakupne pogodbe Sklada, ki na podlagi razsodbe niso več del ozemlja Republike Slovenije in so v lasti Republike Slovenije, se podaljšajo do 31. decembra 2047 dosedanjim zakupnikom z možnostjo podaljšanja, razen če dosedanji zakupnik ne podpiše aneksa k pogodbi v enem letu od začetka uporabe ZUVRAS.


Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bo dosedanjim zakupnikom poslal v podpis aneks k dosedanjim zakupnim pogodbam, pri čemer jim dobo zakupa podaljša v skladu z ZUVRAS. Ne glede na to se lahko upravičenci z vlogo obrnejo neposredno na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Oblika vloge ni določena. Pri oddaji vloge morate navesti številko zakupne pogodbe, številko parcelne številke in katastrsko občino zemljišča v zakupu.


Zakupnik mora aneks k pogodbi podpisati v enem letu od začetka uporabe tega zakona.

POVRATNE INFORMACIJE