Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

IMPLEMENTACIJA RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA: Nakup ali zakup kmetijskih zemljišč na podlagi drugega odstavka 6. člena ZUVRAS

Če ste nosilec kmetije in zemljišča, ki po razsodbi niso del ozemlja Republike Slovenije, lahko do 31. decembra 2022 kupite ali zakupite kmetijska zemljišča na območju upravne enote, v kateri ste 28. junija 2017 imeli prijavljeno stalno prebivališče, ali neposredno sosednje upravne enote, do največ enake površine teh kmetijskih zemljišč, za katere ste uveljavljali ukrepe kmetijske politike v letu 2017.

Nosilec kmetje, ki je državljan Republike Slovenije in je na podlagi zbirne vloge za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji na kmetijskih zemljiščih, ki na podlagi razsodbe niso več del ozemlja Republike Slovenije, lahko poda vlogo za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč do največ enake površine kmetijskih zemljišč, za katero je sam uveljavljal ukrepe kmetijske politike.

Vloga za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 6. člena ZUVRAS)

Vlagatelj mora oddati izpolnjeno Vlogo za nakup ali zakup kmetijskih zemljišč (drugi odstavek 6. člena ZUVRAS) in priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja RS (šifra in ime k.o., parc. št. ter površina parcele).
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Nosilec kmetije s kmetijskimi zemljišči, za katera je uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji na podlagi zbirne vloge za leto 2017 in ta zemljišča na podlagi razsodbe niso del ozemlja Republike Slovenije, lahko do 31. decembra 2022 kupi ali zakupi kmetijska zemljišča brez predhodne objave na oglasni deski.

Kmetijska zemljišča lahko kupi ali zakupi na območju upravne enote, v kateri je imel 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče ali neposredno sosednje upravne enote. Površina, ki jo lahko kupi ali zakupi, v skupnem obsegu ne sme preseči površin, za katera je uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji na podlagi zbirne vloge za leto 2017 in na podlagi arbitražne odločbe niso več del ozemlja Republike Slovenije.

Upravičenci vložijo vlogo za pridobitev kmetijskih zemljišč pri pristojni upravni enoti ter mora pri tem predložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja RS (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele).

Pristojna upravna enota v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, izda odločbo, da odobritev pravnega posla ni potrebna.

POVRATNE INFORMACIJE