Aktivnost Nadomestilo zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine na podlagi 16. člena ZUVRAS

Državljani Republike Slovenije, ki so imeli 28. junija 2017 v uporabi kmetijsko ali gozdno zemljišče, ki je na podlagi razsodbe del ozemlja Republike Hrvaške in so za leto 2017 uveljavljali in prejeli vračilo trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na podlagi 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS št. 47/16), so upravičeni do izplačila enkratnega nadomestila.

Vloga za uveljavljanje nadomestila zaradi zmanjšanega obsega vračila trošarine

 
Vlogo za dodelitev enkratnega nadomestila lahko vložite pri Finančni upravi Republike Slovenije v enem letu od začetka uporabe ZUVRAS.
Možni načini oddaje:
  • osebno

Vlogo za dodelitev enkratnega nadomestila se vloži pri Finančni upravi Republike Slovenije v enem letu od začetka uporabe Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS).

Znesek enkratnega nadomestila se določi v višini petkratnika sorazmernega dela zneska za leto 2017 odobrenega vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Sorazmerni del zneska za leto 2017 odobrenega vračila trošarine predstavlja delež od za leto 2017 dejansko odobrenega zneska vračila trošarine, ki je enak deležu kmetijskih in gozdnih zemljišč glede na vsa kmetijska in gozdna zemljišča, upoštevana pri vračilu trošarine za leto 2017.

Finančna uprava Republike Slovenije izvrši izplačilo enkratnega nadomestila na transakcijski račun upravičenca, v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.