Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

IMPLEMENTACIJA RAZSODBE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA: Brezplačno pravno svetovanje in pravno zastopanje v postopkih ureditve lastninskopravnih razmerij na nepremičninah (19. in 20 člen ZUVRAS)

Fizične in pravne osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali imajo sedež v Republiki Sloveniji in so lastniki nepremičnin na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije (v nadaljevanju upravičenci), imajo pravico do brezplačnega pravnega svetovanja in pravnega zastopanja v zvezi z ureditvijo lastninskopravnih razmerij in zaščito njihovih stvarnih pravic in pravnega položaja na nepremičninah na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni več del ozemlja Republike Slovenije.

Pravno zastopanje obsega svetovanje in zastopanje upravičenca pred sodišči in drugimi državnimi organi v Republiki Hrvaški v postopkih za ureditev lastninskopravnih razmerij in zaščito njegovih stvarnih pravic na nepremičninah, in sicer:

- v zemljiškoknjižnem postopku za vpis stvarnih in drugih pravic v zemljiško knjigo,

- v rednih postopkih, v katerih stranka uveljavlja pridobitev ali obstoj stvarnih pravic,

- v drugih postopkih, ki so nujni za ureditev lastninskopravnih razmerij upravičenca.


Upravičenci se za pravno svetovanje in pravno zastopanje obrnejo na zunanji oddelek Državnega odvetništva, kjer imajo svoje stalno prebivališče oziroma je najbližji njihovemu stalnemu prebivališču.


Državno odvetništvo deluje:

- na sedežu v Ljubljani, Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,

- na zunanjem oddelku v Celju, Prešernova ulica 27, 3000 Celje,

- na zunanjem oddelku v Kopru, Ferrarska ulica 5 b, 6000 Koper,

- na zunanjem oddelku v Kranju, Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj,

- na zunanjem oddelku v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor,

- na zunanjem oddelku v Murski Soboti, Kocljeva ulica 1 a, 9000 Murska Sobota,

- na zunanjem oddelku v Novem mestu, Vrhovčeva ulica 18, 8000 Novo mesto,

- na zunanjem oddelku na Ptuju, Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj.


Pri državnem odvetniku bo upravičenca čakalo že pripravljeno pooblastilo za zastopanje, ki ga bo upravičenec podpisal in državni odvetnik prevzel s strani upravičenca. Upravičenec lahko k državnemu odvetniku prinese dokumentacijo, s katero izkazuje položaj upravičenca (torej dokumentacijo, kje nepremičnina leži, dokazila, iz katerih izhaja njegovo lastništvo nepremičnine), natančnejša pojasnila glede zahtevane dokumentacije pa bo lahko po uvodnem srečanju upravičencu podal tudi državni odvetnik in jo bo upravičenec predložil naknadno.


Upravičenec, ki želi pravno svetovanje in pravno zastopanje, se mora zglasiti na (pristojnem) Državnem odvetništvu ter podpisati in predati pooblastilo za zastopanje v roku 1 leta od začetka veljave zakona.

POVRATNE INFORMACIJE