Pogosto vprašanje

V:
Ali se lahko v okviru društva izvaja gostinska dejavnost in v kakšnem obsegu?
O:
V okviru društva se lahko izvaja gostinska dejavnost kot pridobitna dejavnost, če je povezana z osnovnim namenom in cilji društva ter nalogami povezanimi za doseganje teh ciljev in ima društvo opravljanje te dejavnosti navedeno v svojem temeljnem aktu in če jo opravlja skladno s predpisi, ki urejajo gostinstvo. S spremembo zakonodaje na tem področju društvo namreč ne more imeti internega bifeja, za katerega ne bi veljale določbe Zakona o gostinstvu.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (5):

Da

Ne

Delno