Pogosto vprašanje

V:
Kaj se zgodi v primeru prenehanja delovanja neprofitnega društva z morebitnimi dolgovi. Kdo je v primeru takega društva odgovoren?
O:
Za obveznosti odgovarjajo društvo in njegov zakoniti zastopnik. Če odgovorne osebe oškodujejo društvo, so le te odgovorne za oškodovanje s svojim premoženjem, do višine povzročene škode.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno