Zunajzakonska skupnost Zunajzakonska skupnost

Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, za priznanje zunajzakonske zveze pa morajo obstajati določeni pogoji.

Partnerja, ki živita v zunajzakonski skupnosti, imata enake pravice in dolžnosti, kot če bi živela v zakonski skupnosti. Obstoj zunajzakonske skupnosti se, odvisno od primera, ugotavlja na različne načine.

Pravno priznanje zunajzakonske skupnosti

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ne določa natančnejših pogojev za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti.

S pravnim priznanjem zunajzakonske skupnosti za partnerja nastopijo enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, zato med partnerjema ne smejo obstajati okoliščine (zadržki), zaradi katerih bi bila njuna zakonska zveza neveljavna:

  • sorodstvo med partnerjema (razen z dovoljenjem Centra za socialno delo v izjemnih primerih, ki jih določa 23. člen ZZZDR),
  • mladoletnost enega ali obeh partnerjev (razen z dovoljenjem Centra za socialno delo),
  • težja duševna prizadetost ali nerazsodnost enega ali obeh partnerjev,
  • obstoječa zakonska zveza enega ali obeh partnerjev.Prenehanje zunajzakonske skupnosti

Dokazovanje obstoja zunajzakonske skupnosti

Za dokazovanje obstoja zunajzakonske zveze je pomembno, da v času trajanja zveze ni obstajal nobeden od navedenih zadržkov.


Poleg tega mora takšna skupnost tudi navzven delovati kot življenjska skupnost zakoncev (trajanje skupnosti). Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ne določa, koliko časa mora takšna življenjska skupnost trajati, pomembno pa je, da mora biti po vsebini enaka življenjski skupnosti, ki obstaja med zakoncema.


Ker zakon ne postavlja točno določenih pravil, kdaj oziroma po kolikem času je neko zvezo mogoče šteti za zunajzakonsko skupnost, morajo posamezni organi na različnih področjih, npr. sodišče od primera do primera, presojati, ali zunajzakonska skupnost obstaja ali ne.


Če je ugotovitev obstoja zunajzakonske skupnosti pogoj za odločitev o določeni pravici/dolžnosti, se o tem odloči v postopku za ugotovitev te pravice/dolžnosti kot o predhodnem vprašanju s pravnim učinkom v le tej zadevi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (277):

Da

Ne

Delno