Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zunajzakonska skupnost: Zunajzakonska skupnost

Zunajzakonska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, za priznanje zunajzakonske zveze pa morajo obstajati določeni pogoji.

Partnerja, ki živita v zunajzakonski skupnosti, imata enake pravice in dolžnosti, kot če bi živela v zakonski skupnosti. Obstoj zunajzakonske skupnosti se, odvisno od primera, ugotavlja na različne načine.

Pravno priznanje zunajzakonske skupnosti

Družinski zakonik natančnejših pogojev za pravno priznanje zunajzakonske skupnosti ne določa.

S pravnim priznanjem zunajzakonske skupnosti za partnerja nastopijo enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, zato med partnerjema ne smejo obstajati okoliščine (zadržki), zaradi katerih bi bila njuna zakonska zveza neveljavna:

  • mladoletnost enega ali obeh partnerjev (razen z dovoljenjem sodišča),

  • sorodstvo med partnerjema (razen z dovoljenjem sodišča v utemeljenih primerih, med otroki bratov in sester ter med otroki polbratov in polsester),

  • nerazsodnost ali začasna nerazsodnost enega ali obeh partnerjev,

  • obstoječa zakonska/partnerska zveza enega ali obeh partnerjev,,

  • obstoj skrbniškega razmerja (razen z dovoljenjem sodišča).Prenehanje zunajzakonske skupnosti

Dokazovanje obstoja zunajzakonske skupnosti

Za dokazovanje obstoja zunajzakonske skupnosti je pomembno, da v času trajanja zveze ni obstajal nobeden od navedenih zadržkov. Poleg tega mora takšna skupnost tudi navzven delovati kot življenjska skupnost zakoncev (trajanje skupnosti). Družinski zakonik ne določa, koliko časa mora takšna življenjska skupnost trajati, pomembno pa je, da mora biti po vsebini enaka življenjski skupnosti, ki obstaja med zakoncema.


Ker zakon ne postavlja točno določenih pravil, kdaj oziroma po kolikem času je neko zvezo mogoče šteti za zunajzakonsko skupnost, morajo posamezni organi na različnih področjih, npr. sodišče od primera do primera, presojati, ali zunajzakonska skupnost obstaja ali ne. Odločitev o tem vprašanju ima pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno.


Slovenska zakonodaja registracije zunajzakonske skupnosti ne ureja in se register o obstoju zunajzakonske skupnosti ne vodi. Potrdila o obstoju zunajzakonske skupnosti zato ni mogoče pridobiti, ravno tako ni mogoče sprožiti samostojnega postopka izključno z namenom ugotavljanja zunajzakonske skupnosti, temveč se obstoj takšne skupnosti vedno ugotavlja v postopku za ugotovitev določene pravice ali dolžnosti, v katerem je to vprašanje prejudicialnega pomena.

POVRATNE INFORMACIJE