Zakonska zveza Razveza in razveljavitev zakonske ali partnerske zveze

Zakonska zveza preneha z razvezo zakonske zveze. Partnerska zveza preneha z razvezo partnerske zveze. V primeru neveljavnosti zakonske ali partnerske zveze je možno vložiti tožbo za razveljavitev zakonske ali partnerske zveze.

Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev ali na podlagi tožbe za razvezo zakonske zveze. O razvezi zakonske zveze odloči okrožno sodišče.

Zakonska zveza je neveljavna, če ob sklenitvi niso bili podani z zakonom določeni pogoji za veljavnost zakonske zveze. V tem primeru se lahko vloži tožbo za razveljavitev zakonske zveze.

Razveza zakonske zveze

Sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev, če:

  • sta se sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema,
  • sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja,
  • sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja,
  • sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.


Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali je s sporazumom zakoncev poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno delo.


Če je zakonska zveza iz kateregakoli vzroka nevzdržna, sme vsak zakonec s tožbo zahtevati razvezo zakonske zveze. Ko sodišče odloča o razvezi zakonske zveze, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši.


Sodišče po prejemu predloga za sporazumno razvezo ali tožbe za razvezo zakonske zveze pred njeno vročitvijo toženi stranki, pošlje predlog oziroma tožbo centru za socialno delo, da ta opravi svetovalni razgovor.

Postopek ločitve pred sodiščem

Razveljavitev zakonske zveze

Zakonska zveza je neveljavna, če ob sklenitvi niso bili podani z zakonom določeni pogoji za veljavnost zakonske zveze, in sicer če so obstajali zakonski zadržki, če niso obstajali pogoji za sklenitev zakonske zveze, ali če niso bile upoštevane določene zahteve obličnosti sklenitve zakonske zveze. Tožba za razveljavitev zakonske zveze se vloži pri okrožnem sodišču. Če se zakonska zveza razveljavi, preneha učinek zakonske zveze z dnem, ko je bila razveljavljena.

Za razvezo in razveljavitev partnerske zveze se smiselno uporabljajo določbe o razvezi in razveljavitvi zakonske zveze.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (90):

Da

Ne

Delno