Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vrtci in varovanje otrok: Status zasebnega vzgojitelja

Če želite izvajati dejavnost predšolske vzgoje kot zasebniki, morate pridobiti status zasebnega vzgojitelja.

Zasebni vzgojitelji lahko opravljate dejavnost predšolske vzgoje v sodelovanju z vrtci, samostojno kot izvajalci predšolske vzgoje otrok na domu ali v okviru organizirane vzgojnovarstvene družine na svojem domu.

Predlog za vpis v razvid zasebnega vzgojitelja

Vloga je namenjena osebam, ki želijo pridobiti status zasebnega vzgojitelja.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Pogoji za pridobitev statusa in izvajanje dejavnosti

Status lahko pridobite, če izpolnjujete pogoje za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja ali svetovalnega delavca v javnem vrtcu, ki so:

 • primerna izobrazba in opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
 • aktivno govorite slovenski jezik,
 • niste v delovnem razmerju za polni delovni čas,
 • imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • vam ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje vzgojnovarstvene dejavnosti.


Če organizirate vzgojnovarstveno družino na svojem domu, lahko vanjo vključite največ:

 • šest otrok 1. starostnega obdobja (od 1. do 3. leta starosti),
 • osem otrok 2. starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo) ali
 • sedem otrok v starostno kombinirani skupini.


Zasebniki, ki organizirate vzgojnovarstveno družino, lahko opravljate vzgojo in varstvo otrok 1. starostnega obdobja, če izpolnjujete pogoje za pomočnika vzgojitelja, za 2. starostno obdobje pa pogoje za vzgojitelja. Zasebni vzgojitelji, ki izpolnjujete pogoje za svetovalnega delavca, ne morete izvajati programa za predšolske otroke v okviru vzgojnovarstvene družine.


Če želite organizirati vzgojnovarstveno družino na vašem domu, morate izkazati ustreznost prostorov. To ugotavljamo v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, a so zahteve milejše, saj se v ta namen uporabljajo stanovanjski prostori, ki so zgrajeni v skladu z normativi in standardi, predpisanimi za stanovanja.

POVRATNE INFORMACIJE