Pogosto vprašanje

V:
Ali je v primeru spremembe naslova potrebno ponovno vložiti vlogo za pridobitev statusa varuha predšolskih otrok na domu?
O:
V primeru spremembe naslova je treba vložiti novo vlogo in priložiti dokazila za nov objekt, v katerem bo potekalo varstvo otrok.
POVRATNE INFORMACIJE