Vrtci in varovanje otrok Status varuha predšolskih otrok na domu

Za varovanje predšolskih otrok na domu morate pridobiti ustrezen status varuha.

Varuh predšolskih otrok mora zagotavljati strokovno varstvo v ustreznih prostorih.

Predlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok

 
Vloga je namenjena osebam, ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na domu in se želijo vpisati v register, ki se vodi pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Pogoji za varovanje predšolskih otrok na domu

Da bi pridobili status varuha predšolskih otrok na domu, morate imeti končan program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo oziroma morate izpolnjevati pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, vključno z opravljenim strokovnim izpitom.

Prostori za varstvo predšolskih otrok

Varuh predšolskih otrok lahko izvaja svojo dejavnost v:

  • stanovanju eno ali večstanovanjske stavbe, ki ima veljavno uporabno dovoljenje,
  • prostorih, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za vrtce,
  • prostorih poslovne stavbe, ki morajo biti prilagojeni otrokom tako, da jim je na voljo igralnica, sanitarije in garderoba.


Če se želita v istem objektu registrirati dva varuha, morata zagotoviti popolnoma ločeni stanovanji oziroma popolnoma ločeni igralnici, saj mora biti skupina varovanih otrok manjša od števila otrok v oddelku vrtca.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (34):

Da

Ne

Delno