VodičPostopki ob rojstvu otroka

Ali imate sklenjeno zakonsko zvezo z očetom otroka?

Če imate z očetom otroka sklenjeno zakonsko zvezo izberite "da", če živite v zunajzakonski skupnosti, izberite "ne".