VodičPostopki ob rojstvu otroka

Ali imate sklenjeno zakonsko zvezo z očetom/mamo otroka?

Če imate z očetom/mamo otroka sklenjeno zakonsko zvezo, izberite "da", če živite v zunajzakonski skupnosti, izberite "ne".