Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

vodič Poročila se bova v tujini

Postopki pred poroko
1

Prijava k sklenitvi zakonske zveze

OBVEZNO
Bodoča zakonca morata upoštevati pogoje za sklenitev zakonske zveze, ki jih določa država, kjer se želita poroči.

Potrebne informacije dobita na njenem predstavništvu.

Po poroki
2

Listina o sklenjeni zakonski zvezi

OBVEZNO
Izpisek o sklenjeni zakonski zvezi, ki jo je izdal pristojni tuji organ, posredujeta na upravno enoto v Republiki Sloveniji, kjer ima zakonec, ki je slovenski državljan, prijavljeno stalno prebivališče.
3

Sprememba priimka po sklenitvi zakonske zveze

IZBIRNO
Ob sklenitvi zakonske zveze lahko eden ali oba zakonca spremenita priimek. Če iz izpiska o sklenjeni zakonski zvezi v tujini ni razviden priimek po sklenitvi zakonske zveze, ima zakonec, ki je slovenski državljan, možnost pri upravni enoti podati ustno ali pisno izjavo o spremembi priimka.

Sprememba velja od dneva sklenitve zakonske zveze.

4

Zamenjava osebne izkaznice

IZBIRNO
Zakonec, ki je spremenil priimek, mora osebno izkaznico zamenjati v 30 dneh po poroki.
5

Zamenjava potnega lista

IZBIRNO
Zakonec, ki je spremenil priimek ali naslov, mora potni list zamenjati v 30 dneh po poroki.
6

Zamenjava vozniškega dovoljenja

IZBIRNO
Zakonec, ki je spremenil priimek ali naslov, mora vozniško dovoljenje zamenjati v 14 dneh po poroki.

Če je lastnik vozila, mora zamenjati tudi prometno dovoljenje.

7

Zamenjava zdravstvene kartice

IZBIRNO
Zakonec, ki je spremenil priimek, mora zaprositi za novo zdravstveno kartico.
Pravice v zvezi z zaposlitvijo

Zakonec, ki je zaposlen, lahko zakonca, če ta ni zaposlen, prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje in prijavi kot vzdrževanega družinskega člana.

8

Prijava zakonca v obvezno zdravstveno zavarovanje

IZBIRNO
Partner je zavarovan kot družinski član, če ne izpolnjuje pogojev, da bi bil samostojno zavarovan in pod pogojem, da ima v Sloveniji prijavljeno prebivališče.
9

Olajšava za vzdrževanega družinskega člana

IZBIRNO
Zakonec lahko prijavi kot vzdrževanega družinskega člana zakonca, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine posebne olajšave za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana.
Selitev v tujino

Če se boste po poroki začasno ali za stalo odselili v tujino, morate o tem obvestiti katerokoli upravno enoto v Republiki Sloveniji.

10

Začasna selitev v tujino

IZBIRNO
Če se boste po poroki za več kot tri mesece odselili v tujino, morate o tem obvestiti katerokoli upravno enoto v Republiki Sloveniji.
11

Selitev iz Republike Slovenije

IZBIRNO
Če se boste po poroki za stalno odselili v tujino, morate v Republiki Sloveniji odjaviti stalno prebivališče.
POVRATNE INFORMACIJE