Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Seznam uradnih prostorov za sklepanje zakonskih zvez

Uradni prostori za poroke se nahajajo na območju vseh upravnih enot. Po odločitvi za željeni prostor poroke opravite rezervacijo termina na tisti upravni enoti, na območju katere se nahaja poročna dvorana oziroma prostor, ki ste ga izbrali.

Upravna enota Ajdovščina

 • Dvorec Zemono, Vipava
 • Lanthierijev dvorec, Vipava
 • Dvorana Upravne enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11, Ajdovščina

Upravna enota Brežice

 • Golf grad Mokrice, Rajec 4, Jesenice na Dolenjskem
 • Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice
 • Dvorana Upravne enote Brežice, Cesta prvih borcev 24a, Brežice

Upravna enota Celje

 • Prothasijev dvorec, Prešernova ulica 23, Celje
 • Vila Higiea, Dobrna 48, Dobrna
 • Dvorana Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, Celje

Upravna enota Cerknica

 • Poročna dvorana v gradu Snežnik v Kozariščah, Stari trg pri Ložu
 • Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cerknica

Upravna enota Črnomelj

 • Poročna dvorana na sedežu Upravne enote Črnomelj, Zadružna cesta 16, Črnomelj
 • Poročna dvorana v Semiču, Štefanov trg 7, Semič

Upravna enota Domžale

 • Poročna dvorana v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš
 • Poročna dvorana v Gradu Tuštanj, Zgornji Tuštanj 1, Moravče
 • Glasbena šola, Ljubljanska c. 61, Domžale
 • Upravna enota Domžale, sejna soba št. 56, Ljubljanska cesta 69, Domžale

Upravna enota Dravograd

 • Poročna dvorana na sedežu Upravne enote Dravograd, Meža 10, Dravograd
 • Cerkev Sv. Vida (urejena v kulturni namen),Trg 4. julija, Dravograd

Upravna enota Gornja Radgona

 • Kulturno promocijski center Videm 14, Sveti Jurij ob Ščavnici
 • Upravna enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona
 • Objekt Špital, Maistrov trg 1, Gornja Radgona
 • Prostori občine Apače, Apače 42b, Apače

Upravna enota Grosuplje

 • Poročna soba v Koščakovi hiši, Adamičeva 15, Grosuplje
 • Sedež Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje

Upravna enota Hrastnik

 • Poročna dvorana v Občini Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik

Upravna enota Idrija

 • Sedež Upravne enote Idrija, Študentovska ulica 2, Idrija,
 • Grad Gewerkenegg (notranji prostor in grajsko dvorišče), Prelovčeva ulica 9, Idrija

Upravna enota Izola

 • Poročna dvorana v palači Besenghi degli Ughi Izola, Gregorčičeva ulica 76, Izola
 • Poslovni prostori Upravne enote Izola, Cesta v Pregavor 3a, Izola

Upravna enota Ilirska Bistrica

 • Poročna dvorana v Domu na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, Ilirska Bistrica

Upravna enota Jesenice

 • Poročna dvorana v Kosovi graščini na Jesenicah, Cesta maršala Tita 64, Jesenice
 • Upravni center Jesenice, Cesta železarjev 6/a, Jesenice

Upravna enota Kamnik

 • Poročna dvorana v Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
 • Poročna dvorana v Občini Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda
 • Velika dvorana Javnega zavoda Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, Kamnik

Upravna enota Kočevje

 • Poročna dvorana v prostorih Krajevne skupnosti Kočevje, Trg zbora odposlancev 8, Kočevje
 • Prostori v Turističnem kompleksu Jezero, Trdnjava 3, Kočevje
 • Upravna enota Kočevje, pisarna št. 45, Ljubljanska c. 26, Kočevje

Upravna enota Koper

 • Poročna dvorana Pretorska palača, Koper, Titov trg 1
 • Upravni center Koper, sedež Upravne enote Koper, Piranska cesta 2, Koper

Upravna enota Kranj

 • Poročna dvorana, Mestna hiša v Kranju, Glavni trg 4 (renesančna dvorana v Mestni hiši), Kranj
 • Upravna enota Kranj, pisarne 77, 78, 79, Slovenski trg 1, Kranj
 • Grad Khislstein (pritlična dvorana), Tomšičeva 44, Kranj

Upravna enota Krško

 • Poročna dvorana v Dvorani v parku Krško
 • Romanska dvorana v Gradu Rajhenburg, Brestanica
 • Poročna dvorana v Galeriji Božidarja Jakca, Kostanjevica na Krki
 • Upravna enota Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

Upravna enota Laško

 • Grad Tabor Laško,
 • Thermana Laško,
 • Terme Resort Rimske Toplice,
 • Grajsko (občinsko) dvorišče Laško
 • Poročna dvorana na Krajevnem uradu v Radečah.
 • Upravna enota Laško, sejna soba, Mestna ulica 2, Laško

Upravna enota Lenart

 • večnamenski prostor "Center Slovenskih goric", Trg osvoboditve 9, Lenart v Slovenskih goricah
 • Dom kulture Benedikt, Čolnikov trg 10, Benedikt
 • Kulturni dom Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, Cerkvenjak
 • večnamenski prostor "avla občine Sveta Ana", Sveta Ana v Slovenskih goricah 17, Sveta Ana v Slovenskih goricah
 • "Protokolarno razstavni center Sv. Martin", Meznaričeva ulica 9, Sveta Trojica v Slovenskih goricah
 • Kulturni dom Jurovski Dol, Jurovski Dol 1, Jurovski Dol

Upravna enota Lendava

 • Poročna dvorana Upravne enote Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava
 • Poročna dvorana Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, Turnišče
 • Poročna dvorana Občine Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 20, Črenšovci
 • Poročna dvorana Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, Dobrovnik
 • Poročna dvorana Občine Velika Polana, Velika Polana 111, Velika Polana
 • Poročna dvorana Občine Odranci, Panonska ulica 33, Odranci
 • Poročna dvorana Občine Kobilje, Kobilje 56, Kobilje

Upravna enota Litija

 • Sedež Upravne enote Litija, Ulica Mire Pregljeve 4, Litija
 • Območje celotnega gradu Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji

Upravna enota Ljubljana

 • Prostori upravne enote, Tobačna 5, Ljubljana
 • Prostori upravne enote, Linhartova 13, Ljubljana
 • Bela in Modra dvorana na Ljubljanskem gradu, Grajska planota 1, Ljubljana

Upravna enota Ljutomer

 • Upravna enota Ljutomer, mala sejna soba št. 205, Vrazova ulica 1
 • Poročna dvorana Ljutomer, Mestna hiša, Glavni trg 1
 • Poročna dvorana Razkrižje, Dom kulture, Razkrižje 42
 • Poročna dvorana Veržej, Dom kulture, ul. Bratstva in enotnosti 8

Upravna enota Logatec

 • Poročna dvorana v Upravnem centru Logatec, prvo nadstropje, Tržaška cesta 50A, Logatec

Upravna enota Maribor

 • Dvorana Muzeja Narodne osvoboditve Maribor, Ulica heroja Tomšiča 5, Maribor
 • Prostor v pritličju Občine Starše, Starše 93, Starše
 • Bela dvorana v gradu v Račah, Grajski trg 14, Rače
 • Glonarjeva dvorana v stavbi Občine Duplek, Cesta 4. julija 106, Spodnji Duplek
 • Prostor Upravne enote Maribor - soba številka 104. nadstropje, Ulica heroja Staneta 1, Maribor

Upravna enota Metlika

 • Poročna dvorana v Metliškem gradu, Trg svobode 4, Metlika
 • Sedež Upravne enote Metlika, Naselje Borisa Kidriča 14, Metlika

Upravna enota Mozirje

 • Poročna dvorana v Gradu Vrbovec, Savinjska cesta 4, Nazarje
 • Poročna dvorana v Občini Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji
 • Poročna dvorana v Občini Luče, Luče 106, Luče
 • Poročna dvorana v Upravnem centru Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje

Upravna enota Murska Sobota

 • Poročna dvorana v prostorih gradu Murska Sobota, Trubarjev drevored 4
 • Poročna dvorana v prostorih gradu Beltinci, Ravenska cesta 8
 • Poročna dvorana v objektu Spominskega doma Števana Küzmiča, Puconci 164
 • Poročna dvorana v prostorih Bathyanijevega dvorca, Tišina 30
 • Poročna dvorana v zgradbi Občine Cankova, Cankova 25
 • Poročna dvorana v prostorih Kulturnega doma v Svetem Juriju, Sveti Jurij 13b
 • Poročna dvorana v zgradbi Občine Kuzma, Kuzma 24
 • Poročna dvorana v prostorih gradu pri Gradu na Goričkem, Grad 191
 • Poročna dvorana v prostorih Kulturnega doma v Stanjevcih, Stanjevci 40
 • Poročna dvorana v zgradbi Občine Šalovci, Šalovci 162
 • Poročna dvorana v prostorih Krajevne skupnosti Prosenjakovci, Prosenjakovci 96

Upravna enota Nova Gorica

 • Sedež Upravne enote Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

 • Grad Kromberk, Grajska cesta 1, Nova Gorica
 • Grad Dobrovo, Grajska cesta 10, Dobrovo v Brdih
 • Vila Vipolže, Vipolže 29, Dobrovo v Brdih

 • Pomnik miru na Cerju, Lokvica 35, Miren

Upravna enota Novo mesto

 • Poročna dvorana, soba št. 33 v mansardi in pisarna št. 18 v pritličju na sedežu Upravne enoto Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, Novo mesto

Upravna enota Ormož

 • Poročna dvorana v gradu Ormož, Kolodvorska cesta, Ormož
 • Prostori Upravne enote, Ptujska cesta 6, Ormož

Upravna enota Pesnica

 • Poročna dvorana v Večnamenskem kulturno turistično poslovnem centru Pesnica (VKTPC), Pesnica
 • Sejna soba Občine Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih Goricah
 • Poročna dvorana v Zgornji Velki
 • Sejna soba Upravne enote Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43 a, Pesnica

Upravna enota Piran

 • Poročna dvorana v prostorih palače Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran
 • Sedež Upravne enote Piran, Obala 114 a, Lucija

Upravna enota Postojna

 • Upravna enota Postojna, avla v pritličju, Gregorčičev drevored 3, Postojna (sklepanje zakonskih zvez samo ob sobotah)
 • Upravna enota Postojna, pisarna št. 9, Gregorčičev drevored 3, Postojna (sklepanje zakonskih zvez v uradnih urah)

Upravna enota Ptuj

 • Poročna dvorana v zgradbi Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj
 • Poročna dvorana Občine Kidričevo (Dvorec Sternthal), Kopališka ulica 14, Kidričevo
 • Sejna soba Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj

Upravna enota Radlje ob Dravi

 • Poročna dvorana v prostorih na Glavnem trgu 17, Muta
 • Poročna dvorana v prostorih Gasilskega doma, Ribnica na Pohorju 19/a, Ribnica na Pohorju
 • Sejna soba Kulturno upravnega centra Vuzenica, Sejmarska ulica 2, Vuzenica
 • Poročna dvorana v občinski stavbi, Podvelka 13, Podvelka
 • Upravna enota Radlje ob Dravi, pisarna št. 107, Mariborska 7, Radlje ob Dravi
 • Paviljon (Center sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi), Koroška cesta
  66a, Radlje ob Dravi

Upravna enota Radovljica

 • Poročna dvorana v Šivčevi hiši, Linhartov trg 22, Radovljica
 • Poročna dvorana v stavbi občine Bled, Cesta Svobode 13, Bled

Upravna enota Ravne na Koroškem

 • Poročna dvorana v gradu Ravne - prostori Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, Na gradu 1, Ravne na Koroškem
 • Poročna dvorana v zgradbi Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje
 • Poročna dvorana v Narodnem domu Mežica, Trg 4. aprila 4, Mežica
 • Poročna dvorana v zgradbi Občine Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem
 • Upravna enota Ravne na Koroškem, sejna soba, Čečovje 12a, Ravne

Upravna enota Ribnica

 • Dvorana Upravne enote Ribnica, Gorenjska cesta 9, Ribnica

Upravna enota Ruše

 • Sedež Upravne enote Ruše, Mariborska cesta 31, Ruše
 • Poročna dvorana na sedežu Krajevnega urada Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi
 • Poročna dvorana na sedežu Krajevnega urada Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju
 • Dom kulture Ruše, Falska cesta 24, Ruše

Upravna enota Sevnica

 • Poročna dvorana na Sevniškem gradu, Cesta na grad 17, Sevnica
 • Upravna enota Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica

Upravna enota Sežana

 • Poročna dvorana v Lipici
 • Poročna dvorana v galeriji na gradu Štanjel
 • Sedež Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana

Upravna enota Slovenj Gradec

 • Grad Rotenturn, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
 • Poročna dvorana PC Lopan Mislinja
 • Upravna enota Slovenj Gradec, pisarna načelnice, Meškova ulica 21, Slovenj Gradec

Upravna enota Slovenska Bistrica

 • Poročna dvorana v gradu Slovenska Bistrica
 • Poročna dvorana v gradu Štatenberg
 • Sedež upravne enote, Vošnjakova ulica 10, Slovenska Bistrica
 • Graščina Oplotnica

Upravna enota Slovenske Konjice

 • Poročna dvorana v zgradbi Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice

Upravna enota Šentjur pri Celju

 • Poročna dvorana je v Ipavčevi hiši, Ulica skladateljev Ipavcev 27, Šentjur

Upravna enota Škofja Loka

 • Poročna dvorana v Škofjeloškem gradu, Grajska pot 13, Škofja Loka
 • Poročna dvorana v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka
 • Poročna dvorana Dvorca Visoko, Visoko pri Poljanah 1, Škofja Loka
 • Zunanji ambient Dvorca Visoko, Visoko pri Poljanah 1, Škofja Loka

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

 • Spodnja dvorana Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, Šmarje pri Jelšah
 • Poročna dvorana na gradu Strmol, Pot k ribniku 3, Rogatec
 • Poročna dvorana v Kulturnem centru Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina
 • Poročna dvorana v Bistrici ob Sotli
 • Poročna dvorana na gradu Podsreda, Podsreda 103, Podsreda

Upravna enota Tolmin

 • Poročna dvorana v Tolminskem muzeju, Mestni trg 4, Tolmin
 • Poročna dvorana v Domu Andreja Manfreda, Gregorčičeva ulica 20, Kobarid
 • Poročna dvorana v trdnjavi Kluže na Bovškem
 • Stergulčeva hiša, Trg golobarskih žrtev 22, Bovec
 • Upravna enota Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin

Upravna enota Trbovlje

 • Poročna dvorana v Lovskem dvorcu, Trg Franca Fakina 5, Trbovlje
 • Upravna enota Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje

Upravna enota Trebnje

 • Poročna dvorana v Galeriji likovnih samorastnikov (Trebnje), Goliev trg 1, Trebnje

Upravna enota Tržič

 • Poročna dvorana v zgradbi občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič

Upravna enota Velenje

 • Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, Šmartno ob Paki
 • Poročna dvorana v Glasbeni šoli Velenje, Jenkova cesta 4, Velenje
 • Vila Mayer, Kajuhova cesta 10, Šoštanj
 • Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, Velenje


Upravna enota Vrhnika

 • Grad Bistra, Bistra 6, Borovnica
 • Mala dvorana Cankarjevega doma na Vrhniki, Tržaška cesta 25, Vrhnika
 • Sedež Upravne enote Vrhnika, Stara Vrhnika 1d, Vrhnika

Upravna enota Zagorje ob Savi

 • Poročna dvorana v Weinbergerjevi hiši v Zagorju ob Savi, Cesta 9. avgusta 4
 • Poročna dvorana v Valvazorjevi kapeli na Izlakah
 • Poročna dvorana na Vidrgi, Vidrga št. 4

Upravna enota Žalec

 • Sejna soba Upravne enote Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec
 • Avla Doma II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva ulica 7a, Žalec
 • Grad Komenda na Polzeli, Grajski trg 1, Polzela
 • Salon v Schwenterjevi hiši na Vranskem, Vransko 25, Vransko

POVRATNE INFORMACIJE