Pogosto vprašanje

V:
Ali se priznanje očetovstva lahko uredi tudi pred rojstvom otroka?
O:
Priznanje očetovstva se lahko uredi tudi pred rojstvom otroka na centru za socialno delo, in sicer tako, da oba partnerja skupaj o tem podata izjavo.
Čim prej po rojstvu otroka mora eden od staršev centru za socialno delo sporočiti, da se je otrok rodil, navesti je potrebno njegove osebne podatke ter kraj rojstva. Po tem, ko starši center za socialno delo obvestijo o rojstvu otroka, center za socialno delo priznanje posreduje skupaj s podatki o otroku, pristojni upravni enoti. V kolikor starši centru teh podatkov po rojstvu otroka ne sporočijo, se priznanje očetovstva ureja po običajni poti, kot to določa Družinski zakonik.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (68):

Da

Ne

Delno