Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Krajši delovni čas zaradi starševstva

Krajši delovni čas zaradi starševstva je ukrep namenjen staršem za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev oziroma otroka do 18. leta, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

Vloga za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

S to vlogo starši uveljavljajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, kadar delajo krajši delovni čas zaradi starševstva.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje in trajanje pravice

Pravico delati krajši delovni čas zaradi starševstva ima eden od staršev oziroma druga oseba (rejnik, skrbnik), ki neguje in varuje enega otroka do tretjega leta starosti oziroma najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev (to pomeni, da mora eden od staršev izrabiti vsaj eno leto pravice oziroma če se odloči in je ne izrabi, to leto propade in ga ne more prenesti na drugega od staršev). Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost (upravičenec mora delati mora najmanj 20 ur tedensko). Upravičencu delodajalec zagotavlja plačo po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove, kot se izračuna za materinsko nadomestilo, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

Pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva uveljavljate na centru za socialno delo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Pravico uveljavljate najpozneje 30 dni po začetku dela s krajšim delovnim časom od polnega. V tem primeru se vam pravica prizna z dnem, ko začne delati s krajšim delovnim časom od polnega. Če pravice ne uveljavljate v tem roku, vam pripada pravica do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost z dnem vložitve vloge.

POVRATNE INFORMACIJE