Pogosto vprašanje

V:
Z možem imava 2 leti starega sina. Mož je v tem letu oslepel, jaz pa delam v dveh izmenah. Do sedaj je otroka pazil moj mož, zdaj pa to ni več mogoče. Sprašujem, če imam pravico do samo dopoldanskega dela (ker bi dala otroka v vrtec), ali pa imam pravico do v celoti izgubljenega dohodka.
O:
Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.

Delno plačilo za izgubljen dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno