Aktivnost Davčna pritožba

Če zavezanec za davek meni, da mu davek z odločbo ni bil odmerjen korektno oziroma v skladu z zakonodajo, se lahko pritoži.

Institut pritožbe je namenjen varovanju pravic strank v upravnih postopkih.

Podrobna pojasnila

POVRATNE INFORMACIJE