Aktivnost Davčna izvršba

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, začne davčni organ postopek davčne izvršbe.

POVRATNE INFORMACIJE