Aktivnost Davčna izvršba

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, začne davčni organ postopek davčne izvršbe.

Dolžnik mora plačati tudi zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri.

več

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno