Aktivnost Davek na vodna plovila

Zavezanci za davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil so lastniki plovil, ki so daljša od petih metrov.

Obdavčena so plovila za plovbo po morju in celinskih vodah, ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis in so vpisana v evidenco plovil, razen plovil v gradnji.

Podrobna pojasnila

POVRATNE INFORMACIJE