Aktivnost Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine.

To ni nujno ravno lastnik, lahko je tudi najemnik. NUSZ se odmeri v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki jih davčnemu organu posreduje občina. V tem primeru zavezancu izda odločbo s plačilnim nalogom. Odločba se izda po uradni dolžnosti (zavezanec ne vlaga nobenih napovedi).

Podrobna pojasnila

POVRATNE INFORMACIJE