Aktivnost Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine.

To ni nujno ravno lastnik, lahko je tudi najemnik. NUSZ se odmeri v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki jih davčnemu organu posreduje občina. V tem primeru zavezancu izda odločbo s plačilnim nalogom. Odločba se izda po uradni dolžnosti (zavezanec ne vlaga nobenih napovedi).

Podrobna pojasnila

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (43):

Da

Ne

Delno