Aktivnost Davek od premoženja

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.

V nekaterih primerih je lastnik ali uživalec premoženja oproščen plačila tega davka.

Podrobna pojasnila in obrazci

POVRATNE INFORMACIJE