Aktivnost Davek od premoženja

Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.

V nekaterih primerih je lastnik ali uživalec premoženja oproščen plačila tega davka.

Podrobna pojasnila in obrazci

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (35):

Da

Ne

Delno