Aktivnost Davek od dohodka od oddajanja premoženja v najem

Najemodajalci so zavezanci za plačilo dohodnine od dohodka iz naslova oddajanja premoženja v najem.

Če fizična oseba oddaja svoje premoženje v najem neki drugi fizični osebi, mora finančni upravi posredovati napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto (velja za najemnine, dosežene od leta 2016 dalje). Če fizična oseba oddaja svoje premoženje v najem nekemu poslovnem subjektu, potem izračun in plačilo dohodnine opravi plačnik davka (izplačevalec dohodka), fizični osebi kot najemodajalcu pa napovedi ni potrebno oddajati.

Podrobna pojasnila in obrazci

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (462):

Da

Ne

Delno